بنیاد مستضعفان نشان داده امانت‌دار آثار تاریخی نیست

واکنش مرکل به توهین نتانیاهو به وزیر خارجه آلمان
یک پیشکسوت میراث‌فرهنگی و استاد دانشگاه گفت: «بنیاد مستضعفان نشان داده که امانت‌دار درجه یک برای آثار فرهنگی تاریخی نبوده بلکه این سازمان میراث‌فرهنگی است که همواره امانت‌دار درجه یک این آثار است.»

واکنش مرکل به توهین نتانیاهو به وزیر خارجه آلمان