جذابیت‎های صنعت نفت ایران برای خارجی‌ها

واکنش مدافع پرسپولیس به سقوط هواپیمای تیم برزیلی
میزان نوشت:صنعت نفت ایران به میزانی جذاب است که هر قدر هم میان ایران و فضای بین‌المللی فاصله ای افتاده باشد، این جذابیت با روزنه‌های جدید، پیوندی دوباره ایجاد خواهد کرد.

واکنش مدافع پرسپولیس به سقوط هواپیمای تیم برزیلی