مدیرعامل راه‌آهن استعفا کرد/ دلیل؛ تصادف مرگبار قطارها در ایستگاه هفت‌خوان

واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو
محسن پورسیدآقایی،‌مدیرعامل راه‌آهن کشور به دلیل تصادف قطارها در سمنان استعفا کرد.

واکنش متفاوت اوباما و ترامپ به درگذشت فیدل کاسترو