زنگنه: انتظار نداشتم تیر خودی‌ها از خارجی‌ها بیشتر باشد

واکنش قالیباف به فیلتر شدن سایت کارانه /پس از جنگ هر روز هنگام اذان صبح بیرون از منزل هستم
ایلنا نوشت: انتظار نداشتم تعداد تیرهایی که از تک تیراندازهای خودی به سمتم بیاید از تعداد مین هایی که توسط خارجی ها در زمین کاشته شده است بیشتر باشد.

واکنش قالیباف به فیلتر شدن سایت کارانه /پس از جنگ هر روز هنگام اذان صبح بیرون از منزل هستم