گفتار عاشورا

واکنش سید جلال به آمادگی‌اش برای بازی رفت با الهلال/من همیشه آماده‌ام!
بدون شک موتور حرکت تاریخ اسلام از سال شصت هجری به بعد اصلاح انحراف ایجاد شده در امور و مناسبات سیاسی اجتماعی جامعه آن روز و بازگشت به اسلام ناب بود. این امر بدون توسل به فلسفه مبارزه با ظلم ، امر به معروف و نهی از منکر و برقراری عدالت و تشکیل حکومت برای برپا داشتن مناسبات عادلانه در مقابل خلافت میسر نبود. یعنی با وعظ و خطابه که عرب آن زمان در آن استاد بود دیگر امکان ادامه حیات اجتماعی وجود نداشت. یعنی از دهه هفتم هجری و بعد از قیام عاشورا دیالکتیکی که سنتز و رهیافت عملی آن از برخورد جبهه حق با باطل از طریق آگاهی بخشی بوجود امده بود، در تاریخ اسلام شکل گرفت. اتفاقی که در کربلا افتاد مبارزه با اندیشه سیاسی اجتماعی بر خاسته از روابط و مناسبات جاهلیت بود و نه شخص معاویه و یزید و لشگریانشان. و این راز ماندگاری این نهضت و خاصیت کاربردی آن در همه دوران تاریخ است و همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

واکنش سید جلال به آمادگی‌اش برای بازی رفت با الهلال/من همیشه آماده‌ام!