استرس چطور بر بینایی‌تان هم تاثیر می‌گذارد؟

واکنش سخنگوی اوباما به ادعای ترامپ
مطالعات محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا نشان می‌دهد سطح بالای استرس با انحطاط ماکولای وابسته به سن، یکی از مهمترین دلایل نابینایی با افزایش سن، مرتبط است.

واکنش سخنگوی اوباما به ادعای ترامپ