واکنش علی مطهری به اعتصاب غذای آرش صادقی در زندان

واکنش رفیعی به اضافه خدمتش در تراکتور
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اعتصاب غذای آرش صادقی ابراز امیدواری کرد که این موضوع حل شود.

واکنش رفیعی به اضافه خدمتش در تراکتور