شبی با شعر و موسیقی / شه‌وه‌‌ ده‌نگ در پاوه به روی صحنه می‌رود

واکنش رحمتی بعد از گلی که جانشینش خورد
رئیس انجمن موسیقی شهرستان پاوه از اجرای برنامه فرهنگی و هنری “شه‌وه‌‌ ده‌نگ” با دکلمه اشعاری منتخب از شاعران کرد در پاوه خبر داد.

واکنش رحمتی بعد از گلی که جانشینش خورد