برخورد علامه جعفرى با سارقی که فرش خانه‌اش را دزدیده بود

واکنش دستیار ویژه لاریجانی به تصمیم کویت برای اخراج سفیر ایران
در کتاب درس زندگی روایتی از شیوه برخورد علامه جعفری با سارق خانه اش می خوانیم.

واکنش دستیار ویژه لاریجانی به تصمیم کویت برای اخراج سفیر ایران