حرف‌های برانکو بعد از سه‌تایی کردن نفت تهران

واکنش دایی به محرومیت شجاعی و حاج صفی
برانکو می‌گوید در نیمه اول اشتباه کردند.

واکنش دایی به محرومیت شجاعی و حاج صفی