آلمان فینالیست جام کنفدراسیون‌ها شد/ طوفان ژرمن‌های جوان مقابل مکزیک

واکنش جالب شهید بهشتی به فحاشی کردن یک شخص در دادگاه
تیم‌ملی آلمان با شکست دادن مکزیک رقیب شیلی در فینال جام کنفدراسیون‌ها شد.

واکنش جالب شهید بهشتی به فحاشی کردن یک شخص در دادگاه