آغاز صدور روادید اینترنتی جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی

واکنش توییتری ترامپ به ادعای وجود مدارکی رسواکننده علیه خود در روسیه
واحدمرکزی خبر نوشت: در راستای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در بخش گردشگری امکان دریافت روادید جمهوری آذربایجان برای اتباع ایرانی ظرف سه روز از طریق رایانه فراهم شد.

واکنش توییتری ترامپ به ادعای وجود مدارکی رسواکننده علیه خود در روسیه