پیراهن ولفسبورگ به نام دختران اشکان!

واکنش توئیتری معاون رییس‌جمهور به ساخت آرامگاه شهدا در پاسارگاد
نام دو دختر اشکان دژاگه پشت پیراهن تیم ولفسبورگ ثبت شد.

واکنش توئیتری معاون رییس‌جمهور به ساخت آرامگاه شهدا در پاسارگاد