تصاویر و حاشیه‌های همایش بزرگ حامیان روحانی؛ وصیت هاشمی حمایت از روحانی/ نه به دزدان آزادی

واکنش بیرانوند به ماجرای پیشنهاد فنرباغچه
ایلنا نوشت: در حالی که هنوز مراسم سخنرانی حسن روحانی در ورزشگاه شهید شیرودی آغاز نشده است سالن این ورزشگاه مملو از جمعیت است.

واکنش بیرانوند به ماجرای پیشنهاد فنرباغچه