چرا تراز دریاچه ارومیه بعد از افزایش و تثبیت، کم شد؟

واکنش بعیدی‌نژاد به تحریم‌های جدید سنای آمریکا
مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد دریاچه ارومیه گفت: دریاچه ارومیه، تالابی است که با سیلاب پر می شود به همین دلیل از اردیبهشت و خرداد تراز آن کاهش پیدا می کند. وقتی سابقه دریاچه ارومیه را هم نگاه می کنیم می‌بینیم از اردیبهشت و خرداد تا اواخر تابستان تراز کم می شود.

واکنش بعیدی‌نژاد به تحریم‌های جدید سنای آمریکا