توسعه بومی‌سازی فناوری اینترنت اشیاء با همکاری کره‌ای‌ها در ایران

واکنش باران کوثری به انصراف جهانگیری
ساخت محصولات بومی برای کاربران ایرانی در اولویت استراتژی‌های ال‌جی است.

واکنش باران کوثری به انصراف جهانگیری