شعبات موسسه توسعه لرستان از شنبه باز می شوند / سپرده سرمایه گذاران پرداخت می‌شود

واکنش ایران به حمله تروریستی در مصر
طی چند روز اخیر یک سری تجمعات در محل استانداری لرستان و در شعب موسسه اعتباری توسعه وحدت پدید آمده است که عوامل زیادی در تشدید و سواستفاده از این رخداد دخیل بود. در همین رابطه روابط عمومی این موسسه توضیحاتی را ارایه کرده است

واکنش ایران به حمله تروریستی در مصر