پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب برای درگذشت بزرگ نادر‌زاده

واکنش اردوغان به محکومیت مقام سابق ترکیه در پرونده رضا ضراب
مدیر خانه کتاب در پیامی درگذشت بزرگ نادر‌زاده، مترجم آثار فلسفی را تسلیت گفت.

واکنش اردوغان به محکومیت مقام سابق ترکیه در پرونده رضا ضراب