تصویری از شاه‌داماد جدید تیم‌ملی و پرسپولیس!

واکنش اتحادیه عرب نسبت به محدودیت‌های مهاجرتی آمریکا
نخستین تصاویر از مراسم عروسی وحید امیری منتشر شد.

واکنش اتحادیه عرب نسبت به محدودیت‌های مهاجرتی آمریکا