روحانی: ایران نقش مهمی در تحقق امنیت و ثبات جهانی دارد

واکنش اتحادیه عرب به اشغالگری ترکیه
رئیس جمهوری از تروریسم و مداخله نامشروع برخی کشورها در امور داخلی دیگران به عنوان دو خطر و تهدید بزرگ نام برد و تاکید کرد: تهران برای ارتقاء امنیت منطقه‌ای، از تعمیق همکاری ها با پکن در همه زمینه‌ها استقبال می کند.

واکنش اتحادیه عرب به اشغالگری ترکیه

ارتقا اندروید