طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در شورای نگهبان تایید شد

واکنش اتحادیه اروپا به امضای مصوبه تحریم‌ها توسط ترامپ
سخنگوی شورای نگهبان با انتشار تصویری از نظر شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تایید این طرح خبر داد.

واکنش اتحادیه اروپا به امضای مصوبه تحریم‌ها توسط ترامپ