آیا دستاورد کاهش نرخ سود بانکی خدشه‌دار شده است؟

واکنش آمریکا به گزارش تازۀ آمانو دربارۀ ایران
اقتصاد نیوز نوشت:آیا کاهش نرخ سود بانکی را که به صورت بخشنامه‌ای صورت گرفته است می‌توان یک دستاورد اقتصادی تلقی کرد؟

واکنش آمریکا به گزارش تازۀ آمانو دربارۀ ایران

دانلود رایگان اینستاگرام