تصاویر | واژگونی پژو در سیمون در شمال غرب تهران

واکنش آزاده نامداری به شوخی جنجالی نواب صفوی/ عکس
یک خودرو پژو ۴۰۵ در سیمون بولیوار، خروجی بزرگراه شهید باکری پس از برخورد با جداول کنارخیابان، واژگون شد.

واکنش آزاده نامداری به شوخی جنجالی نواب صفوی/ عکس