کاهش 17 درصدی سوانح دریایی در نیمه نخست امسال

واکنش‌ها به درگذشت علی اشرف درویشیان
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تعداد کل سوانح شناورهای ایرانی در 6 ماهه اول سال جاری، 28 سانحه بوده که نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل، 17 درصد کاهش داشته است.

واکنش‌ها به درگذشت علی اشرف درویشیان