تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج در جلسه شورای شهر بررسی شد

واژگونی مرگبار مینی بوس در ساری/ ۵ نفر کشته شدند
دویست و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرج به ریاست محمود دادگو و حضور حداکثری اعضای شورا و شهردار کرج تشکیل و طی آن لایحه تغییر اساس نامه سازمان های شهرداری کرج از 14 به 11 سازمان بررسی شد.

واژگونی مرگبار مینی بوس در ساری/ ۵ نفر کشته شدند