برای تکمیل استخر بلداجی 15 میلیارد ریال اختصاص یافت

واژگونی خودرو در محور سامان یک کشته برجا گذاشت
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تکمیل و بهره برداری از استخر بلداجی در شهرستان بروجن 15 میلیارد ریال اختصاص یافت.

واژگونی خودرو در محور سامان یک کشته برجا گذاشت