گردو محصولی سنتی و ارزشمند در منطقه هورامانات

هیچ سانحه‌ای در پایگاه هوانیروز رخ نداده است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: گردو به عنوان یک محصول ارزشی و سنتی از گذشته ها تا امروز دراستان کردستان به ویژه منطقه اورامانات در شهرستان سروآبادتولید می شود.

هیچ سانحه‌ای در پایگاه هوانیروز رخ نداده است