شب عباس کیارستمی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های دولتی تشکیل شد
چهارمین روز سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران به نام عباس کیارستمی رقم می‌خورد.

هیات رسیدگی به شکایات مناقصات دستگاه های دولتی تشکیل شد

نصب تلگرام فارسی