بدهی ۹۰۰۰ میلیاردی شهرداری به پیمانکاران/ افزایش ۲۰ درصدی بودجه تجهیزات آتش‌نشانی

هیات بلندمرتبه نظامی ترکیه به ایران سفر می‌کند
ایسنا نوشت: شهردار تهران با بیان اینکه امکان افزایش بودجه آتش نشانی در سال جاری وجود ندارد، از احتمال افزایش 10 تا 20 درصدی بودجه تجهیزاتی برای این سازمان در سال آینده خبر داد.

هیات بلندمرتبه نظامی ترکیه به ایران سفر می‌کند