پاسخ شهرداری شرق تهران به مشکلات مردم: پل‌های مکانیزه عابر پیاده افزایش یافت

«هویدا» با حضور جمعی از مورخین رونمایی می‌شود
شهرداری شرق تهران اعلام کرده در پاسخ به نیازهای شهروندان، پل‌های مکانیزه عابر پیاده را در منطقه افزایش خواهد داد.

«هویدا» با حضور جمعی از مورخین رونمایی می‌شود