فیلم | ‎تیزر فیلم سینمایی «گذر موقت»

هویت دومین سرمایه‌گذارخارجی نفت معلوم شد
‎تیزر فیلم سینمایی «گذر موقت» ساخته افشین هاشمی را در ویدئوی زیر می‌بینید.

هویت دومین سرمایه‌گذارخارجی نفت معلوم شد