عکس | تابلوی قدیمی هیلاری کلینتون بر دیوار کاخ سفید

هوای ۵ منطقه تهران همچنان در وضعیت هشدار/ این نقشه را ببینید
در تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می‌کنید.

هوای ۵ منطقه تهران همچنان در وضعیت هشدار/ این نقشه را ببینید