نوبخت: مسئولان در پایان سال ۹۵ با قطار به همدان خواهند آمد

هوای همدان به ۱۲ درجه زیر صفر خواهد رسید
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ویژه برنامه ریزی و توسعه استان همدان گفت: 227 میلیاردتومان برای پروژه های مورد نظر استان همدان در نظر گرفته شده که تا کنون ۷۰ درصد از این مبلغ تخصیص یافته است.

هوای همدان به ۱۲ درجه زیر صفر خواهد رسید