مراسم استقبال از عظیم قیچی‌ساز کوهنورد تبریزی در مهرآباد

هواداران سیگاری خرج روی دست پرسپولیس گذاشتند!
مراسم استقبال از عظیم قیچی‌ساز به عنوان اولین ایرانی عضو باشگاه هشت‌هزارمتری کوهنوردی جهان در پایتخت برگزار می شود.

هواداران سیگاری خرج روی دست پرسپولیس گذاشتند!