معجزه کی‌روش اولین بلیت روسیه را به نام ایران صادر می‌کند؟

هنرنمایی جدید جواد خیابانی روی آنتن /گفتن شعار ما که رفتیم آسیا روی آنتن زنده!
تیم ملی ایران از سد تیم ملی قطر گذشت.

هنرنمایی جدید جواد خیابانی روی آنتن /گفتن شعار ما که رفتیم آسیا روی آنتن زنده!