شرق تا غرب؛روشنایی و سایه/عکس ستاره‌شناس آماتور ایرانی که ناسا منتشر کرد

هنرمند ایرانی «دستور یک شعر» را به لندن برد
عکس روز ناسا به تصویری گرفته شده توسط بابک امین تفرشی،ستاره‌شناس آماتور ایرانی اختصاص پیدا کرده است. این عکس صبح یکی از روزهای ماه نوامبر گرفته شده که هلال ماه به همراه ستاره‌ صبحگاهی از افق پارک ملی آمبوسلی در کنیا طلوع کرده است.

هنرمند ایرانی «دستور یک شعر» را به لندن برد