ملاقات ترامپ و ملکه انگلستان!

هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند
در حاشیه دعوت رسمی ملکه انگلستان از رییس جمهور جدید امریکا، ایندیپندنت این کاریکاتور را منتشر کرد.

هنرمندانی که افسانه بایگان را به تحسین وادار کردند