بازم غافلگیر شدیم!

همکاری ۱۵ خودروساز ژاپنی برای نقشه‌برداری سه بعدی از خیابان‌ها/آینده خودروهای خودران رقم می‌خورد؟
در حاشیه روزهای برفی اخیر، کیوان زرگری این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

همکاری ۱۵ خودروساز ژاپنی برای نقشه‌برداری سه بعدی از خیابان‌ها/آینده خودروهای خودران رقم می‌خورد؟