تصاویر | طبیعت برفی شهرستان الشتر

همکاری بازیگر زن سینما و تلویزیون با عمو پورنگ
بارش برف شهرستان الشتر در استان لرستان را سفیدپوش کرد.

همکاری بازیگر زن سینما و تلویزیون با عمو پورنگ