نشست خبری مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با خبرنگاران کردستان/ تصاویر

هموطنان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند / جاده های آذربایجان شرقی لغزنده است
نشست خبری مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور با خبرنگاران کردستان به مناسبت هفته وحدت امروز صبح در سنندج برگزار شد.

هموطنان از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنند / جاده های آذربایجان شرقی لغزنده است