ارکستر سمفونیک تهران آذرماه روی صحنه می‌رود

همه قصه‌های فوتبالی دونالد ترامپ!
بلیت‌فروشی اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی از امروز آغاز شد.

همه قصه‌های فوتبالی دونالد ترامپ!

تلگرام نارنجی