تصاویر | آلودگی هوای شهر اصفهان

همه تصمیم‌هایی که امروز دولت برای مقابله با آلودگی هوا گرفت
آلودگی هوای اصفهان امروز به میانگین شاخص کیفیت ۱۵۷رسید که این هوا برای عموم مردم ناسالم است.

همه تصمیم‌هایی که امروز دولت برای مقابله با آلودگی هوا گرفت

دانلود زاپیا برای کامپیوتر