تصاویر | پل معلق ۱۱۲ متری دره خزینه با ۸۵ متر ارتفاع

همنوازی پیانو و ویلنسل در «چو بیایی»
دره خزینه نام منطقه ای منحصر به فرد است که در میانه جاده پلدختر به اندیمشک و در جوار روستایی به همین نام قرار دارد. یک پل معلق با طول 112 متر و ارتفاعی بیش از 85 متر بر فراز این دره و بر روی رودخانه‌ سیمره احداث‌ شده است.

همنوازی پیانو و ویلنسل در «چو بیایی»