فیلم | اعترافات یک داعشی اسیر طالبان: داعش پروژه آمریکاست

همسر کاوه رضایی خداحافظی‌اش از تیم‌ملی را تکذیب کرد
یک داعش اسیر طالبان در اعترافاتش گفت: داعش پروژه آمریکایی است؛ رئیس سنای افغانستان با داعش همکاری می‌کند.

همسر کاوه رضایی خداحافظی‌اش از تیم‌ملی را تکذیب کرد