هنرمندان پشکسوت تئاتر آذربایجان شرقی تجلیل شدند

همدلی اهالی تئاتر ضروری است/ تجربه های نو نقطه قوت جشنواره تئاتر استانی
پیشکسوتان عرصه تئاتر استان آذربایجان شرقی در آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره استانی آذربایجان شرقی تجلیل شدند.

همدلی اهالی تئاتر ضروری است/ تجربه های نو نقطه قوت جشنواره تئاتر استانی