تصویری از والیبال بازی کردن علیرضا منصوریان

همدان در ۳ روز آینده آفتابی است
بخشی از تمرین روز گذشته استقلالی‌ها به بازی والیبال اختصاص داشت.

همدان در ۳ روز آینده آفتابی است

نصب تلگرام فارسی