سالانه 2 میلیون هکتار از اراضی کشور بیابان زدایی می شود

همدان از لحاظ نرخ تک رقمی بیکاری، رتبه سوم کشوری است
ایرنا نوشت: رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت که سالانه 2 میلیون هکتار از اراضی بیابانی از طریق اقدامات آبخیزداری بیابان زدایی می شود.

همدان از لحاظ نرخ تک رقمی بیکاری، رتبه سوم کشوری است