آغاز پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر از فردا در رشت

همایش علمی گرامیداشت هفته هوای پاک در رشت برگزار شد
پانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر فردا با حضور شطرنجبازان 18 کشور در رشت آغاز میشود .

همایش علمی گرامیداشت هفته هوای پاک در رشت برگزار شد