فیلم/ آقای روحانی! چه پاسخی برای این افراد دارید؟/ از فرار رئیس کل بانک مرکزی تا ادامه اعتراضات شدید مسکن مهری ها در نمایشگاه مطبوعات

همایش بزرگداشت اقبال لاهوری در صد و سی و نهمین زادروز وی

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

اعتراضات شدید متقاضیان مسکن مهر پردیس به عملکرد دولت روحانی در ساخت مسکن مهر، با تجمع در نمایشگاه مطبوعات ادامه دارد.

همایش بزرگداشت اقبال لاهوری در صد و سی و نهمین زادروز وی

دانلود shareit