راه‌اندازی مرکزی برای توسعه ابزارهای مالی اسلامی

هشدار نشنال جئوگرافیک درباره فعال شدن خطرناک‌ترین آتشفشان اروپا
مرکز مطالعات کاربردی مالی اسلامی با حضور دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه، اعضای کمیته فقهی، اساتید مطرح حوزه و دانشگاه و صاحبنظران مالی اسلامی و اقتصاد اسلامی در استان قم افتتاح شد .

هشدار نشنال جئوگرافیک درباره فعال شدن خطرناک‌ترین آتشفشان اروپا